ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုေန့ကိုႀကိဳဆို ေတြ႔ဆံုပြဲ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ထမနဲထိုးပြဲက်င္းပ

 

ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ၿမိဳပနယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး႐ံုးခန္းမအတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ထမနဲထိုးပြဲ၊ ေတြ႔ဆံုပြဲ ႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကိုက်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္စိုးက ပါတီဝင္မ်ားအား ယေန႔က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္းက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီႏွင့္ပ တ္သက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး နာယက ဦးဝင္းျမင့္စိုးက လိုအပ္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္းအေပၚ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္းက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ယမန္ေန႔ည ၈နာရီခန္႔က ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးမွ ထမနဲထိုးပြဲက်င္းပရာသို႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး နာယက ဦးဝင္းျမင့္စိုးက လာေရာက္အားေပး ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)