ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔ ေခ်ာင္းဆံုရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား ပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုသည့္ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက စည္း႐ံုးေရးေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းက စည္း႐ံုးေရးကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီေအာင္ ႏုိင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိျပည္သူလူထုအၾကား ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနၾကရ သည့္ လူမႈစီးပြားဘဝ အက်ပ္အတည္း က်ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘဝ လံုျခံဳေရး ထိပါးလာမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ယ္တဝင့္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ တကူတာ ေက်းရြာရွိေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးမွလြဲ၍ အျခားမွ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားက တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ခြင့္ေတာင္း ဆိုလာျခင္းကိစၥကိုလည္း လက္မခံသင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ပဲ့ထြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဗမာလူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းကို ကိုယ္စားျပဳထားသည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္စုဖြဲ႔ထားသည့္ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ အမွီျပဳထားေသာ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏုိင္ငံအေရးကိစၥကို အျခားျပင္ပႏုိင္ငံသားမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ စီမံခန္႔ခြဲလာျခင္းတို႔ကို လက္သင့္မခံသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ိဳးစီးပြားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး မိမိတို႔ပါတီႏွင့္အတူလက္တြဲကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ဦးလွသိန္း၊ အရန္ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ေဒသခံမိဘ ျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃ဝဝ ေက်ာ္ တစ္ခဲနက္ တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

သာလွ(ပ်ဥ္းမနား)