ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သင္တန္းေက်ာင္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေက်ာင္းအဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံု ပြဲကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၈) ရက္ ေန႔လည္ (၂း၁၅)နာရီမွ ညေန(၃း၁၅)အခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္ပါတီရံုး ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌရံုးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Bram Steenhuisen (ကိုေကာင္းစံ) ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

# လမင္းခ်စ္သူ