လူငယ္ႏွင္႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈစြမ္းရည္ျမႇင္႕တင္မႈသင္တန္းဖြင္႕လွစ္

 

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈသင္တန္းကို ယခုလ ၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္း၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

၄င္းသင္တန္းတြင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းလႈိင္၊ အတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္း တာဝန္ခံ ေဒၚေအးျမင့္ (ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္)ႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေက်ာ္စိုးမိုး(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔)