ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို PACE အဖဲြ႔ဖိတ္ေခၚ

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားကို ယံုၾကည္ရ ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ (PACE) က ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကိုကာလတို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းကာလမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ ေၾကညာမည့္ကာလမ်ားျဖစ္သည္။

Pace က ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဦးေရ ၆၀၀ အထိ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္အထိ စာရင္းေပးႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို www.pacemyanmar.org တြင္ ၀င္ေရာက္ရယူႏုိင္ မည္ ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ မဟုတ္သူႏွင့္ ပါတီတစ္ခုခု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကူညီရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျဖစ္ရဟု တားျမစ္ထားသည္။

‘‘ဒီေရြးေကာက္ပြဲက လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြအတြက္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ မေမ့သင့္ ပါဘူး’’ ဟု PACE အဖဲြ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ကေျပာသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို သင္တန္း ႏွစ္ရက္ေပးမည္ဟု Pace အဖဲြ႔မွ သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရမည့္ ကာလအတြင္း ေနထိုင္သြားလာမႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဖုန္းသံုးစဲြမႈ အသံုးစရိတ္မ်ားကို Pace က ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ အက်ံဳး၀င္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕ နယ္စလံုးကို Pace က ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

Pace သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၀ ခန္႔ကို ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ေသးသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကို ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ မံုရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ အမ္း၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕ သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း)၊ ေကာ့မွဴး၊ ေက်းသီး၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ထန္တလန္၊ ေက်ာက္ တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ဆိပ္ ကမ္း၊ လသာ၊ လိႈင္၊ လမ္းမေတာ္၊ အလံု၊ ဖ႐ူဆုိ၊ က်ိဳင္းတံု၊ ေညာင္ ေရႊ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

# 7 Day Daily