ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ စုေပါင္းထမနဲထိုးပြဲသို့ တက္ေရာက္အားေပး

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၇) ရက္ နံနက္ ၇ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ဌာနခ်ဳပ္စုေပါင္းထမနဲ ထိုးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္။
ယင္းထမနဲထိုးပြဲကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းမွ ႐ံုးတြင္းဌာနမ်ားအလိုက္ဝန္ထမ္း မ်ားစုေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထမနဲထိုးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမိသားစုဝင္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။