ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကားစနစ္မွာ ဂ်ပန္ကအႀကံေပးသည့္ စီမံကိန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး တာ၀န္ရွိသူေျပာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အႀကံဉာဏ္မ်ား တင္ျပထားေသာ္လည္း YBS သည္ ဂ်ပန္အစုိးရက တင္ျပထားသည့္ စီမံကိန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားကိစၥမွာ JICA က အႀကံေပးတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ တကယ္၀င္ပါတာမရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရက ကုိယ့္ဘာသာလုပ္သြားတဲ့ ကိစၥပါ’’ ဟု ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ အႀကံေပး Mr.Hideaki Mastsuoက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ မဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး မဟာစီမံကိန္းဟူ၍ ဂ်ပန္အစုိးရ အကူ အညီျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) က စီမံကိန္းႏွစ္ခု ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဆုိပါစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ျပန္လည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးဆြဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု ၎ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ JICA အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုလုံးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပထားသည္ဟု ဆုိသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလုံးကို ေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

JICA သည္ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အေရးေပၚ ေရျဖန္႔ေ၀ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းတုိ႔ကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဘတ္စ္ ကားလုိင္းမ်ားအား မထသ၏ စီမံခန္႔ခြဲေနမႈကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကား ၀န္ေဆာင္မႈ (YBS) စနစ္ စတင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ YBS စနစ္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္သစ္စတင္သည့္ ဇန္္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ဘတ္စ္ကားအစီးေရ  ၂,၄၀၀ ခန္႔သာရွိခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ေျပးဆြဲသည့္ ဘတ္စ္ကား အစီးေရ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီဟု သိရသည္။

ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည့္ ဘတ္စ္ကားစနစ္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ဘတ္စ္ကားပုိ႔ေဆာင္မႈစနစ္ကို အေျခခံထားၿပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

# 7 Day Daily