ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ ေက်းရႊာရွိ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္သည္ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ာ၊ ပ်ဥ္းမနားပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚ၀င္းသီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္/ ရပ္ေက်း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဇီးျဖဴပင္ေက်းရႊာ အုပ္စု သစ္ဆိမ့္ပင္ (ေရွ႕) ေက်းရြာရွိ ေဆာင္းသီးႏွံ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ( ၆) ရက္ေန႕က သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္က အထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ ေစ်းကြက္၀င္ သီးႏွံ မ်ားေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳး၍ ရာသီမွီ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး အေလအလြင့္နည္းပါးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မွ ၀င္ေငြေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒသခံေတာင္သူမ်ားက လမ္းတံတားစီမံကိန္းေဒသမ်ားတြင္ ေရ၀ပ္ ဧရိယာမ်ားမွ ေျမယာ မ်ား ေလ်ာ္ေၾကားေငြရရွိေရး ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ ျပည္လည္ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား၊ ေတာင္သူလက္၀ယ္ အျမန္ရရွိေရး ကိစၥမ်ား တင္ျပခဲ့ရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မွ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္စပ္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။