ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံု

“လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားထားတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေနရာေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္၊ အထူးသျဖင့္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ” ဟု ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔ပါတီမွ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရမည့္ အေျခအေနကို ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ က ျပည္နယ္ပါတီရံုး တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂) ရက္က ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အမ္းျမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္ေသာင္း (၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒) မွ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေနျဖင့္ ေအာင္နုိင္ေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားရွွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းျငိမ္းမွ အမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ မ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သင္ခန္းစာယူကာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဒါက္တာ စန္းေရႊနွင့္ ဦးသန္းေ၀တုိ႔မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။