၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ရည္မွန္းသတ္မွတ္ေၾကာင္း UPDJC ဆံုးျဖတ္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ အေစာ ဆံုးက်င္းပရန္ ရည္မွန္းသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္သည္။

အဆိုပါညီလာခံကို ငါးရက္ၾကာက်င္းပရန္လ်ာထားၿပီး ညီလာခံသို႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ဖိတ္ၾကားမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ညီလာခံႀကီးက ငါးရက္ေလာက္ၾကာပါမယ္။ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ဖိတ္ၾကားဖို႔ဆုိတာ အရင္အတိုင္းပဲ။ တစ္ခုပဲရွိတာက အကယ္၍မ်ား လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား လက္မွတ္ထုိးခဲ့ေသာ္ သူတို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ရမွာေပါ့’’ ဟု UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ေျပာသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေပ။ ညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ဖိတ္ၾကားပါက တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ဟု NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညီလာခံ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီမွာ လုပ္တုန္းက အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ ဖိတ္တယ္။ တက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္ (အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပ) မွာ က်ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လည္းတက္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တက္တဲ့ သူ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ တက္ေရာက္သူမ်ားလို႔ သတ္မွတ္ တယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာက်ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္ အခ်က္တခ်ဳိ႕ရွိတဲ့အေပၚမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ရွိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနဲ႔ ဖိတ္မယ္။ တက္ေရာက္၊ မတက္ေရာက္ ဆိုတာ သူတို႔အဆံုးအျဖတ္ေပၚ မူတည္တယ္’’ ဟု NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ UPJDC ဒုဥကၠ႒ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ လာမည့္ ညီလာခံ၌ အားလံုး လက္ခံႏိုင္ေသာ အေျခခံမူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေရး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ဖိုရမ္အပါအဝင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပေရး၊ UP DJC ႐ံုးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရးတို႔ အပါအဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၀ ခ်မွတ္ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ UPDJC ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအစုအဖြဲ႔ စသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ UPDJC သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။

# 7 Day Daily