ရပ္ကြက္အတြင္းျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္

 

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ ေရတြင္းကုန္း ရပ္ကြက္၌ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းျပဳ လုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၄င္းျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းကုိ ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း လႈိင္၊အတြင္းေရးမွဴးေဒၚလဲ့လဲ့ေအး ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းၾကည္၊ ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးရဲေနာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕၊ ရပ္ ကြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခင္ ခင္ေထြးႏွင့္ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ အမာခံပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို၁၁၉လမ္း အမွတ္(၁၃)ေျမညီထပ္ေန ဆရာမ ေဒၚတင္ေမညြန္႔ မိသားစုကလည္း အေအးမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စုိးမုိး(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔)