ရပ္ကြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ယမန္ ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ၌ ရပ္ကြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ၍ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအေဝးတြင္ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိႈင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း အေရးမွဴး ေဒၚလဲ့လ့ဲေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီလူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ခင္ေမာင္တင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚ စန္းၾကည္၊ ၿမိဳ႕နယ္မီဒီယာတာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအးျမင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီမ်ား၊ရပ္ကြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိႈင္က ယခုလ ၆ရက္မွစ၍ ယခုလ ၁ဝ ရက္အထိ ‘လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏လူမႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈသင္ တန္း’ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ အစည္း အေဝးေခၚရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို သင္တန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သင္ တန္းကိုတက္ေရာက္ေပးရန္တိုက္ တြန္းေၾကာင္း၊ လူငယ္က႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးက႑ျမင့္မားမွ ပါတီ အနာဂတ္လွပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအနာဂတ္သည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တြင္လည္း လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးက႑သည္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ျဖစ္သျဖင့္ လူမႈစြမ္း ရည္သည္ လူမႈစြမ္းအား၏အရင္း အျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႕ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးက အမ်ဳိး သမီးတို႔၏ အခန္းက႑ကိုအရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ျမင့္မားေအာင္ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေန ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အလ်ဥ္းသင့္ သလို သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ယခုသင္တန္း သည္လည္း လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီး တို႔၏အခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေသာ သင္တန္းျဖစ္၍ ပါတီ၏အားေတြ ျဖည့္တင္းရာေရာက္ေၾကာင္း၊ လူမႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားဖုိ႔ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေသာအေတြးအေခၚ၊နည္းပညာမ်ား ျပည့္စံုရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊သင္တန္း ကာလမွာငါးရက္ျဖစ္ၿပီး ဥာဏ္ လင္းထက္-ၾကယ္တံခြန္နည္းပညာ ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြး၍ အစည္းအေဝး ကို ညေန ၄ နာရီတြင္ၿပီးဆံုး ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)