ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စုိးႏွင့္အဖြဲ႕ မရမ္းကုန္းမီးေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႕ဆုံအားေပးေထာက္ပံ႕ကူညီ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း၊ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းတို႔ဦးေဆာင္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္  နံနက္၉နာရီတြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႕၊ရပ္ကြက္စည္း ႐ုံးေရး မွဴးႏွင့္ ပါတီ ဝင္မ်ားသည္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ ေဇယ်ာေခမာ လမ္းရွိမီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ ဆုံအားေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လွဴ ဒါန္းေသာမီးေဘးသင့္ျပည္သူ အိမ္ ေထာင္စု ၇၅စုအတြက္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္က်ပ္ ၂၂၅ဝဝဝဝ၊ မီးေဘးသင့္ သီလရွင္ ဆရာေလး ၁၅ပါးအတြက္တစ္ပါး လွ်င္က်ပ္၁ဝဝဝဝျဖင့္က်ပ္၁၅ဝဝဝဝ စုစု ေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၄ဝဝဝဝဝ အား တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ၿပီး မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာလြင္မွ လက္ခံရ ယူခဲ့သည္။