ေခ်ာင္းဆုံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးဆင္း

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၏ သေကၠာစံျပေက်းရြာ႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

#အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား အေရြးမမွားရေအာင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းကုိ မဲေပးၾကစုိ႔လား…..

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္