ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စုိးမွ ကြယ္လြန္သူ ဆရာဦးေန၀င္းအား ေထာက္ပံ႔ေငြေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ကြယ္လြန္သြားသည္႕အငွားယာဥ္ေမာင္း မိသားစုအားေထာက္ပံ႕ေငြေပးအပ္
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ကြယ္လြန္သူ ဆရာဦးေနဝင္း (ခ) ဦးဝင္းလြင္မိသားစုသို႔ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ေငြ ၁ဝ သိန္း အား က်န္ရစ္သူမိသားစုသို႔ သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ ၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾကည္ျပာ