မြန္ျမတ္လွတဲ့အလွဴဒါနႏွင့္ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္တုိ႔ မိသားစု

 

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္အတြင္းမွ အသက္(၇၅)ႏွစ္အထက္ အဘုိး၊အဖြားမ်ားအား အလွဴရွင္ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚေဝေဝ တုိ႔မွ အဖုိး၊အဖြားမ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
အလွဴရွင္ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ သည္ ယၡင္က ျမန္မာ့မီးရထား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ႏုိင္ငံတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚေဝေဝမွာ ဘီးလူးကၽြန္း ေခ်ာင္းဆုံသူဇာတိ ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မိသားစုတုိ႔သည္ ေနာက္ႏွစ္တြင္လည္း လာေရာက္ လွဴဒါန္း ဂါဝရျပဳမည္ဟု အဘုိး၊အဖြားမ်ားအား ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔ ကုလားဘီ ဝယ္လန္းေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ အဘုိး၊အဖြားမ်ားအား လွဴဒါန္း ကန္ေတာ့ရာ အခမ္းအနားသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ေဟာင္း) ဦးအုန္းျမင့္ တက္ေရာက္ကာ အဘုိး၊အဖြားမ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

#naylinn