ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ့ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္ မတီ သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို မွာၾကားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား သို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္(ေတာင္ သူလယ္သမားေရးရာ)၊ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း(တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဥကၠ႒)၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္(အေရြး ခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးမင္းမင္း ေဇယ်ာျမင့္ (ပါတီလုပ္ငန္း စိစစ္ ေရး)၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး(တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး)၊ ေဒၚသိဂႌ ဝင္းေရႊ (တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး)၊ ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ေဌး (မီဒီယာ)၊ ဦးျမင့္တင္၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ေဒၚယဥ္မာဝင္း(တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီစာရင္းစစ္)၊ ဦးသန္းဝင္း ထြန္းတို႔ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တို႔ မွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္က ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန အား တင္ျပရန္လမ္းၫႊန္ခဲ့ၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီအသီးသီး၏ တင္ျပ ခ်က္မ်ားအေပၚ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေအးေဇယ်ာ