ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင္းရပ္အေ႐ွ႕ေက်းရြာရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားအား ပြင့္လင္းရင္းႏွီး၊ ခင္မင္စြာျဖင့္ စည္းရံုးေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္