မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္အားေပး

 

ယေန႕နံနက္၉နာရီ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ဟိုပင္ေဒသ အင္းေလးအုပ္စု ေက်ာ္ေတာေက်း႐ြာအမက မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္း
ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္အားေပးခဲ႔သည္။

မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိုပင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ခရိုင္အရန္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဖုန္းျမင့္ ၿမိဳးနယ္အရန္ေကာ္မတီဦးျမဝင္း ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသႏၲာဝင္းေမာင္ ေဒၚဝါဝါေဆြ လူငယ္ေကဒါ ဦးေအာင္ကိုဝင္းတို႔ နွင့္ရပ္ေက်းစည္းမွဴးမ်ားရပ္မိရပ္ဖမ်ားက တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကေျကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Kachin Lion‎