မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္

 

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက လြတ္လပ္ေရးရပ္ကြက္တြင္ တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္ ျခင္ေဆး မႈတ္ျခင္းကို အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး၊ လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္ခင္ေမာင္တင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚစန္းၾကည္၊ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ဦးစိုင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေခါင္း ေဆာင္ဦးေမာင္စိန္တို႔အပါအဝင္အင္အား၂ဝတို႔ႏွင့္အတူ ျခင္းေဆး မႈတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္စိုးမိုး(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔)