သာသနာအေရးလက္မေနးတဲ႕မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ

 

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ရက္ နံနက္၁၁း၀၀နာရီတြင္ မိုးညွင္းခရုိင္/ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မွ ခရုိင္ပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ဝင္းထြန္း အတြင္းေရးမွဴးဦးစိန္ဝင္း ဘဏၭာေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေဌးလိႈင္အရန္ေကာ္မတီဦးဖုန္းျမင့္ ျမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးျကည္စိုး အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်း စည္းမွဴးမ်ားက အေရွ႕ေက်ာင္းျကီးတိုက္ ေလာကမာန္ေအာင္ေရႊဘုန္းေရာင္း ျမတ္စြာဘုရားျကီးတြင္ ပဌာန္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္ခဲ႕ေျကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Usdp Mohnyin