ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ၿဖိဳးေစတနာ အခမဲ့နယ္လွည့္ေဆးကုသ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္ ၿဖိဳးေစတနာအခမဲ့နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ယေန႔ နံနက္ ၈နာရီက ဘလုတ္ ညြန္႔ရပ္ကြက္ ကန္သာေအးဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားကို ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီမွ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးမိုးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ေဒၚအိအိလႈိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ စည္းအမႈေဆာင္မ်ားသည္ ေဒါက္ တာစိုးမင္းဦးေဆာင္သည့္ ၿဖဳိး ေစတနာအခမဲ့ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဝဒနာရွင္၁ဝဝခန္႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တုိင္)