ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတိုင္းေကာ္မတီဝင္ဦးတင္လႈိင္ ကအဖြင့့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါတီေရးရာကိစၥမ်ား၊ ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (တိုင္း ေကာ္မတီဝင္)ေဒၚေအးမင္းမိုးက လည္း ပါတီ၏မူဝါဒမ်ား၊ ေရးရာ အလိုက္အခက္အခဲမ်ား၊ အားနည္း ခ်က္၊အားသာခ်က္၊ ျပန္လည္သံုး သပ္ခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ေလး ခ႐ိုင္မွခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)