ငါန္းဇြန္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ လစဥ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္က်င္းပ

 

(၂၆.၁.၂၀၁၇)နံနက္ပိုင္းတြင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ေက်းေခါင္ေဆာင္မ်ားလစဥ္ပံုမွန္အစည္းေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ရာ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးကိုကိုႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးကိုကိုမွအမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး