ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

(၂၅-၁-၂၀၁၇)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၀၈း၃၀)အခ်ိန္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ခရိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚနန္း၀ိုးလွိဳင္၊ ခရိုင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚၾကည္ေမ၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တြဲဖတ္တာ၀န္ခံ ေဒၚေလာယိုတို႕မွ အမ်ိဳးသမီးက႑အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတို႕တြင္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ရပ္ကြက္အလုိက္ခိုင္ခိုင္မာမာ ဖြံ႕စည္းေရးကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘိုစံမွ ယေန႕ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္း မွ လွဴဒါန္းေသာ ပန္းေရာင္ အမ်ိဳးသမီး၀တ္စံု(၃)စံုအား မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၀င္ (၃)ဦးအား ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕သည္ ၀မ္ေကာင္းရပ္ကြက္၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႕ သြားေရာက္ၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာစိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္း လွဴဒါန္းသည့္ ခ်ယ္ရီပင္(၃၅)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္အား ဒါနေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြ ထိုင္းဘတ္(၂၈၀၀)အား ေဆးပေဒသာပင္အတြက္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို နံနက္(၀၉း၃၀)မွ ေန႕လည္(၁၁း၀၀)အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ