မိုးညွင္းခရိုင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးလူငယ္ေရးရာေတြ႔ဆံုပြဲအင္းေတာ္ၾကီးေဒသတြင္က်င္းပ

 

ယမန္ေန႔ဇန္နဝါရီ(၂၄)ရက္ ညေန (၃)နာရီခြဲတြင္ မိုးညွင္းခရိုင္
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးလူငယ္ေရးရာေတြ႔ဆံုပြဲကိုအင္းေတာ္ႀကီးေဒသ အင္းေတာ္ဓမၼာရံုေရွ႕ နဂါးရံုပတ္လမ္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္စိုးေလးတက္ေရာက္ခ်ီးျမင့္ခဲ့
သည္။

ေရွးဦးစြာလူငယ္မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ျပီး မိိုးညွင္း
ျမဳိ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီနာယက ဦးၾကည္လင္က ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားကာ
ျပည္နယ္ပါတီလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးမရမ္ဘရန္ေရွာင္က
လူငယ္ေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျ႔ပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကား
သည္။

အစီအစဥ္အရ မိုးညွင္း မိုးေကာင္း ဖားကန္႔ ပါတီလူငယ္ေရး
ရာတာဝန္ခံမ်ားက သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူငယ္ေရးရာ
လုပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးလူငယ္ေရးရာေတးဂီတအဖြဲ႔က
ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔
ခရိုင္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေဌးလိႈင္အပါအဝင္ ျမိဳ႕နယ္
လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား ခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ား ေကာ္မ
တီဝင္မ်ားနွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၈၀)ဦးခန္႔ တက္
ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Kachin Lion