ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္းရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုးခြဲရွိခန္းမေဆာင္တြင္ ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီခြဲကက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား(ၿငိမ္း)၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီႏွင့္အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက အဖြင္႔အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္အမ်ိဳးသား ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ယခု အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ပါတီ၏မူဝါဒ ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ ရမည့္အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္အရ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒအရ ေပးထားသည့္ ရပိုင္ခြင့္အရလည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီဟု ယူဆသည့္ အတြက္ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၁ဝ လတာရွိၿပီ ျဖစ္သည့္အစိုးရသစ္ကာလအတြင္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႕က်င္သည္ဟု အျငင္းပြားခဲ႕ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံဥပေဒအပါအဝင္အျငင္း ပြားဖြယ္ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ စီမံ ခန္႕ခြဲျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈလံုးဝမရွိဘဲ အဖြဲ႕ အစည္းသစ္မ်ား ဖန္တီးအစားထိုး သည့္လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈယိမ္းယိုင္လာသည့္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္ ပံုစံ ကို ဦးတည္လာၿပီး The Rule of Law ဆိုသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းလာျခင္းတို႔အျပင္ လူ႔ အခြင္႔အေရးကိုေရွ႕တန္းတင္ လြန္း ၿပီးႏိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးသို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြင့္အေရးအႀကီးအက်ယ္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးသြားေစသည့္ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း၊ဥပမာ- ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား လံုျခံဳ ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ သည့္ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ ၿပီးယင္းဖ်က္သိမ္းမႈမွတစ္ဆင့္ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား အလြယ္ တကူအလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိ ေျခ ကုပ္ယူလာျခင္းမ်ားကိုစိုးရိမ္ ဖြယ္ ေတြ႕ရွိလာေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။
ထို႕ျပင္မ႑ိဳင္သံုးရပ္၏ အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ဟန္ခ်က္ ပ်က္လာျခင္းႏွင္႔အတူ အာဏာဗဟို ျပဳရာကို ဝန္းရံထားသည့္ အသိုက္ အဝန္း၊ အမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ခံအား ႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားလိုက္မည္ဆို လွ်င္ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာသတင္း လံုျခံဳမႈသည္ထိတ္လန႔္ဖြယ္ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအဝင္ အမ်ိဳး ေရးအင္အားစုမ်ားက စိုးရိမ္တႀကီး ေထာက္ျပထားေသာဘဂၤါလီအေရး ႏွင္႔ပတ္သက္၍အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္ မႈသည္လည္းစိုးရိမ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံ ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသ တြင္ Human Rights ကိုတြင္တြင္ ေျပာျခင္းသည္ National Rights က်ဆံုးခန္းကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ံHuman Rights ဆိုသည္ဒီမိုကေရစီ သမားမ်ားတြင္ သံုးေလ႔ရွိေသာ စကားလံုးျဖစ္ၿပီးမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမိုကေရစီစကားလံုးတြင္က်ယ္လာ သည့္အခါထင္ေပၚေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးသည္ ဒီမို ကေရစီကိုေရွ႕က နာမည္တပ္၍ ျပည္သူကို ဆြဲေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ National Interests, National Idendity ေခၚ သည့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၊ အမ်ိဳးသားစ႐ိုက္လကၡဏာမေပ်ာက္ ပ်က္ရန္အေရး ႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏Human Rights ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံ သားမ်ား၏Nation’s Rights သို႔ မဟုတ္ National Rights တို႔သည္ ေျပာင္း ျပန္အခ်ိဳးက်တတ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက အဖြင္႔ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားမွဴး မ်ားအျဖစ္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင္႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင္႔တို႕က ေဆာင္ ရြက္သည္။အစီအစဥ္အရသဘာပတိ အျဖစ္ ဦးစည္သူျမတ္သူ(ေခၚ) တကၠသိုလ္ျမတ္သူက ေဆာင္ရြက္ ကာေဒသအတြင္း ႐ိုက္ခတ္လာ ႏိုင္ေသာကမၻာ့အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ဆရာဦးကိုကိုလိႈင္ ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳ ေရးႏွင္႔ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး တို႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ပိုင္း အခမ္းအနားကိုေခတၱရပ္နားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္း အစီ အစဥ္အရသဘာပတိအျဖစ္ဦးစည္သူ ျမတ္သူ(ေခၚ)တကၠသိုလ္ျမတ္သူက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအားလံုျခံဳေရး ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ (ပါတီစည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒) ဦးခင္ရီ ကလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳ ေရးႏွင္႔ ဥပေဒအျမင္ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ဦးစစ္ေအးတို႕ကလည္းေကာင္းေဆြး ေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ဦးျမင္႔စိုးကျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီးတက္ေရာက္ လာသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကသိရွိ လိုသည္မ်ား ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳ ေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာ ၾကားၿပီးအခမ္းအနားကို ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ေက်ာ္ဇင္၊ေနထက္ေဝ