ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွဦးေဆာင္၍ ေတာင္သူမ်ား စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး နည္းပညာအသိေပးေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

 

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းဝါးဘေလာက္ေသာက္ ေက်းရြာ ဦးေအာင္ၾကည္ထြန္း၏ ျခံ ေျမတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁နာရီမွ စ၍ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ သိသင့္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္း ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေမြးျမဴေရးအသိ ပညာေပးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲ ျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒၚလွၾကည္၊ ဒုလက္ ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးေနလင္းထြန္း တို႔ကစိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာၾကား၍ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသ ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးDr..ေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ဒုလက္ေထာက္ ဦးစီးမွဴးေဒၚၿဖိဳးဝါဝါစိုးတို႔က ေမြး ျမဴေရးပိုင္းဆိုင္ရာသိေကာင္းစရာ မ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္၊။

ထိုေဟာေျပာပြဲသို႔ ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦး၊ ခ႐ိုင္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း၊ ေကာ့မွဴး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယကမ်ား ျဖစ္ ၾကေသာ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ဦးဝင္းထိန္၊ ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္ဦးလွဆန္း၊ ဦးကိုကိုလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အေရွ႕ျခမ္း တာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအး ႀကိဳင္၊ ဦးခိုင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးမင္းမင္း ထြဋ္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးထြန္းစိုးႏွင့္ေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ မ်ားကဝိုင္းဝန္းကူညီလ်က္ ေတာင္သူ ၁၂ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္