မိမိတို႔ပါတီသည္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္တိုင္းျပည္အတြက္ထူေထာင္ထားသည့္ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသားေရးကိုေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးေျပာၾကား

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးသည္ ယေန႕နံနက္ ၁ဝနာရီက ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မိမိတို႔ပါတီသည္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္အေရးအတြက္ ထူေထာင္ထားသည့္ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးကို ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းျပည္နစ္နာမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအမွန္အတိုင္း သိျမင္ေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္လည္း အမ်ဳိးသားေရးအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ရန္ႏွင့္ ပါတီ၏တာဝန္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ခြဲ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းစည္း႐ံုးေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔က လမ္းၫႊန္အမွာစကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီဥကၠ႒က လိုအပ္သည္ မ်ားကို ဆက္လက္မွာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင္႔အတူ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔အျပင္ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္မွ ပါတီဥကၠ႒ မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေနထက္ေဝ