ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးစုေပါင္းေပးအပ္

 

ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းအမာခံ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၅၅ ဦးက ပါတီႏွစ္စဥ္ ေၾကးက်ပ္ ၆၅၅ဝဝဝ ကို စုေပါင္းေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္စဥ္ေၾကးစုေပါင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚခင္ေစာမူ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ထိန္ဝင္း၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံ ေဒၚသက္သက္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခင္