ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်း ပံုမွန္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီမ်ား လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးမင္းလိႈင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္သူႏွင့္အဖြဲ႔မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စည္းရံုးမွဴ းမ်ားစုစုေပါင္းအင္အား (၉၆)ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေ႐ွ႕ဦးစြာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴ းမွ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမွ မိမိၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေျခအေန၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနတို႔အား အေသးစိတ္႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ ၀၂း၁၅ အခ်ိန္တြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္