ဇီးကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္မ်ားႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထူးခုိင္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးဝင္းေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

မ်ဳိးေဇာ္ထြန္း(ဇီးကုန္း)