ဇလြန္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ျမန္မာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပဲြသို့ သြားေရာက္ေလ့လာ

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္လင္း ဦး ေဆာင္ေသာအဖဲြ႕သည္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဒသမ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပဲြသို႔ ယခုလ ၁၄ ရက္နံနက္ပိုင္းက LCCI ၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း သား သင္တန္းသူ ၁၄ ဦး တို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾက ေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြသန္း(ဇလြန္)