လူငယ့္ အားမာန္ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕ လုပ္အားဒါန ကုသုိလ္ျပဳ

 

မြန္ျပည္နယ္ က်ိိဳက္ထိုျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူငယ့္ အားမာန္ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယေန႔ (၁၄.၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈:၀၀)နာရီခ်ိန္မွစတင္ကာ က်ိဳက္ထဳိ ၿမိဳ ့ရွိ ေရႊဘံုသာဘုရားဝင္း အတြင္႐ွိေစတီမ်ားကို ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တဝုိက္တုိ႔တြင္ တံျမတ္စည္းလွည္းျခင္း၊ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ျခင္းမ်ား၊ ျမက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္း လုပ္အား ဒါနျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယင္းလုပ္အားကုသုိလ္ျပဳလုပ္ရာသုိ႔ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ ့ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား ၊ လူငယ့္အားမာန္ အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္မ်ား တက္ႂကြစြာ ကုသုိလ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္