ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ ဆုလက္ခံရယူရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသြားေရာက္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ နာယက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ စီးပြားေရးသုေတသနသိပၸံ(ERIA)မွခ်ီးျမႇင့္သည့္Grand Prize of 3rd Asia Cosmopolitan Awards 2017 ဆုကို လက္ခံ ရယူရန္အတြက္ ယမန္ေန႔ညပိုင္းက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။
ဆုလက္ခံရယူမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အတူ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ႏွင့္ နာယကႀကီး၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိဦးေနလတ္လည္း လုိက္ပါသြားၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ရီ၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ဂ်ပန္ သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi Higuchi တို႔က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ လုိက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါဆုကို ယခုလ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနာရာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ နာရာဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က႑အလိုက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကိုဦးစီးကိုင္တြယ္သည့္အခါတြင္ လႈိင္းသံုးလႈိင္းျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစေသာက႑ႀကီးသံုးရပ္ကို ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာက်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ သူျဖစ္သည္။
ယခင္က(ACA) ဆုကို ႏွစ္ႀကိမ္သာ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုတတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ မ်ား၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႀကိဳးပမ္း သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ထက္ျမက္သည့္အျမင္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္စြမ္းစြမ္း တမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းအင္သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ေန၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္မာျပတ္သားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်း မႈပုံစံသစ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲအစားထုိးခဲ့သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ဆန္စပါးသီးႏွံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က်ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္။