ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ The 3rd Asia Cosmopolitan Awards 2017 ဆုလက္ခံရယူ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနာယက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အာဆီယံႏွင့္အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ စီးပြားေရးသုေတသနသိပၸံ (ERIA)မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Grand Prize of 3rd Asia Cosmopolitan Awards 2017ဆုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာရာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ နာရာဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္က လက္ခံရယူၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္။

Union daily