သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ အထိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္စည္း႐ံုးေရး မွဴးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား စုစုေပါင္း ၇၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံမ်ားက က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စံလင္း