မေကြးတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားရွင္းလင္း

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္သည္ ယခုလ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚကိုးရပ္ကြက္ႏွင့္ အေျခစိုက္ခုနစ္ခုတို႔မွ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂၃ဝေက်ာ္တို႔ ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာ ေသာပါတီဝင္မ်ားကလည္း ပါတီ ၏အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ မ်ား မိမိတို႔ေဒသတြင္ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမွန္ မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာတင္ျပၾက သည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အခမ္းအနား ကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

သက္ခ်ဳိ(ေအာင္လံ)