ပါတီအမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီမ်ားေတြ႔ဆံု

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိး သမီးေရးရာေကာ္မတီမွႀကီးမွဴး၍ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာႏွင့္ မေကြးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ ယခုလ ၉ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္း အနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးဆန္းၫြန္႔ ေအာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ေဒၚယဥ္ယဥ္လွႏွင့္ ေဒၚသီ မာလိႈင္၊ မေကြးခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းရွိန္ႏွင့္ မေကြး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာေကာ္မတီဝင္ ၂၆ ဦးတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရး မွဴးတို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားၿပီးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီအမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံေဒၚယဥ္ယဥ္လွ က အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါတီကိစၥ အရပ္အရပ္တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး ပါတီဝင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားပါတီ ဝင္မ်ားထက္ ျပည္သူ႔အသံကို ပိုသိ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီ အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိခံယူခ်က္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ ေနရာမွ ပါတီအေရး၊ ႏုိင္ငံအေရး၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ေဆြး ေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း က႑အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထား ခ်က္မ်ား၊ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွခ်မွတ္ ေပးထားေသာ Activity ခုနစ္ခု အား လအလုိက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပါက ျပင္ပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီမွကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိတင္ျပခဲ့ၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိ ရသည္။

ေဇာ္ျမင့္(မေကြး)