ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးခင္ရီႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးခင္ရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါ အဝင္ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေန မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုအားဗဟိုျပဳ၍ ပါတီ အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္မွာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ရီ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား ၅ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ