အမ္းၿမိဳ႕နယ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံု

 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝိုင္းရံသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္း ႏြယ္ကဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္းႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို ရခိုင္ျပည္ နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယခုလ ၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲကျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ (အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ)၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းေဝ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေထြးလွ(ပါတီဌာနခ်ဳပ္တိုင္းရင္း သားေရးရာေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးလွ ထြန္းဦး (ပါတီဌာနခ်ဳပ္လူငယ္ေရး ရာေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္ (ပါတီဌာနခ်ဳပ္သတင္းမီဒီယာ ေကာ္မတီဝင္) ဦးဆလိုင္းခြဲယန္ (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရး ရာေကာ္မတီဝင္)၊ ေဒၚခင္ေရႊျမင့္ (ဌာနခ်ဳပ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတြဲဖက္ တာဝန္ခံ)၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦး သိန္းႏု၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေသာင္းဝင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္း က ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္လုပ္ေဆာင္ထားရွိမႈ အေျခ အေနမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္မ်ားမွ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရး စီမံခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။
ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးခင္ေသာင္းကေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထု၏ ပါတီအေပၚယံု ၾကည္မႈအားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကုိ ပကတိအတိုင္း သံုးသပ္တင္ျပခဲ့သည္။

ေနခ်ဳိေသြး