ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလစဥ္ပံုမွန္စည္းေဝးပြဲက်င္းပ

 

သာယာဝတီခ႐ိုင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးခန္းမအတြင္း ယေန႕ နံနက္ ၉နာရီခန္႕က လစဥ္ ပံုမွန္စည္းေဝးပြဲ က်င္းပသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးတင္စိုးက ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးကာ အတြင္းေရးမွဴးဦး စည္သူေအာင္က လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၿပီး ရပ္/ ေက်းစည္းမွဴးမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ အစည္း အေဝးသို႕ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)