ၿဖိဳးေစတနာေဆးကုသအဖြဲ႕ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္ အပိုင္(၃) စပ္စံထြန္းလမ္း”ေအာင္ သုခ”ဓမၼာ႐ံုႀကီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၿဖိဳးေစတနာ(အခမဲ့)ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ သည္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၉နာရီက ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ သည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္စဥ္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးတင္ယု၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ(ေခတၱ)ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အမွတ္(၉) ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်း ဥကၠ႒ ေဒၚေအးေအးသန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံမ်ား လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ ဦးသစ္လြင္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္ ေဒါက္တာေဒၚစိုးစိုးမူ၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ေဆးဝါး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၁ဝ ဦးလိုက္ပါၿပီး ေဆးကုသမႈခံလူနာ ၁၂၄ဦးတို႔ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေနျဖင့္ ေဆးကုသမႈကို နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေျမာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရွမ္း ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္လည္း ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္(ေခတၱ)ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္း ေခ်ာင္းေက်းရြာဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္၊ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအင္အား ၁၅ဝက ရွမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းညြန္႕(လႈိင္သာယာ)