ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္တြင္ ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယု၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လိႈင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(ေခတၱ) ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ဦးေဆာင္ ၍ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးသက္ စိုးဦး၊ ဦးသိန္းေဌး၊ ဦးစိုးႏုိင္ဦး တုိ႔ႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲ က အမွတ္(၁၂)ရပ္ကြက္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ ဦးေဌးလြင္၊ ေကာ္မတီဝင္ အင္အား ၃ဝ တုိ႔ႏွင့္ ရပ္ကြက္အျပင္ ပဲခူးလမ္းမႀကီးတုိ႔ ကုိလည္းျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္း အား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းညြန္႔(လိႈင္သာယာ)