ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းသည္ ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႕မြန္းလြဲ ၂ နာရီ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသုိ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္နာယကဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ယာယီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ၿငိမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းပါတီဝင္ ၁ဝ၅ဦး တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္ဝင္းက ပထမဦးစြာ မိတ္ဆက္ စကားေျပာၾကား၍ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ပါတီမူဝါဒမ်ား၊ ျဖတ္ သန္းခဲ့ရသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၏ ပါတီေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအေပၚ အခက္အခဲမ်ားေမးျမန္းကာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပါတီ မူဝါဒမ်ားကုိ အားေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)