ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင္႕အေရွ႔ပိုင္းခ႐ုိင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ သံသုမာလမ္းမေပၚ(ေဝဇယႏၲာလမ္းေထာင့္) ရွိျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ ပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ုိင္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၈၃ ဦးတက္ေရာက္သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အသင္းမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းရပ္တည္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းကာလက သင္ တန္းမ်ဳိးစံုဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္ပညာေပး ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရပါတီမျဖစ္ ခဲ့ေသာ္လည္းလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ ေရးအတြက္ အားသြန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ရမႈမ်ားအေၾကာင္းတုိ႔အား အက်ယ္ တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။

စိုးမင္းသန္း