ဇလြန္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွဦးေဆာင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳသင္တန္းဖြင့္

 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီမွဦးစီးက်င္းပ ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပ LCCI ကြန္ပ်ဴ တာ အေျခခံသင္တန္းႏွင့္ ယာဥ္ ေမာင္းသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကုိ ဇလြန္ၿမဳိ႕ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းက က်င္းပခ့ဲသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီဥကၠ႒ ဦးခ်ဳိျမင့္ခုိင္၊ သင္တန္းဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး တုိ႔က ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေထာက္ အကူျပဳနုိင္ေစရန္ ၊ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေစရန္၊ သင္တန္းႏွင့္ပတ္ သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသုံး ခ်ထားႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးနယ္ပယ္ တြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အသိ ပညာအတတ္ပညာမ်ားသင္ၾကား ႏိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရ ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။သင္တန္းကာလ မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ရာ သင္တန္း သား က်ား၂ဝ၊မ ၃ဝ စုစုေပါင္း၅ဝ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။

ေငြသန္း(ဇလြန္)