ျမန္မာေရတပ္က ပစ္ခတ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ငါးဖမ္းသမား ၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဆိုေသာ The Daily Star သတင္းစာ Online Report ေဖာ္ျပခ်က္ မွန္ကန္မႈမရွိဟု ထုတ္ျပန္

ျမန္မာေရတပ္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ငါးဖမ္းသမား ၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု The Daily Star သတင္းစာ Online Report တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ေရ) မွ သိရသည္ဟု ဇန္န၀ါရီ (၅) ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါကာအေျခစိုက္ The Daily Star သတင္းစာ၏ Online Report တြင္ “6 Bangladeshis shot in Myanmar firing at Bay” ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ စိန္႔မာတင္ကၽြန္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ငါးဖမ္းေလွတစ္စီးကို ျမန္မာေရတပ္ သေဘၤာတစ္စီးက လိုက္လံ ပစ္ခတ္ခဲ့၍ ငါးဖမ္းသမား ၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာကို တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ေရ) မွ သိရသည္ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။

# Mizzima