ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဂႏၲ၀ါစကပ႑ိတ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ရရိွေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာသာမိအား သကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္း

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆြဦး ဦးေဆာင္၍ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း(၇) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းတြင္ ဂႏၲ၀ါစကပ႑ိတ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ ရရိွေတာ္မူေသာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ကံဦးရပ္၊ မင္းကုန္းမဟာ စာသင္တိုက္မွ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ပညာသာမိအား သကၤန္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး