မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး(၁/၂ဝ၁၇)က်င္းပ

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္း အေဝး(၁/၂ဝ၁၇)ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ အခမ္း အနားမွဴးက ၿပီးခဲ့သည့္အစည္း အေဝးမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ခဲ့ေသာ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစည္းအေဝး သို႔ တင္ျပၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပါတီဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္သို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္း ေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီ၏ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား က ၄င္းတို႔၏ က႑အလိုက္ ပါတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အသီးသီး ကို ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ကာတင္ျပလာမႈမ်ားအေပၚ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ၍ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က နိဂုံး ခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားကာ အစည္း အေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ အစည္း အေဝးသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ ခုနစ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားအပါအဝင္ စုစု ေပါင္းအင္အား ၁၂ဝ ခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ